em 1: 1kg, asil lai mi




clip so 1: http://www.youtube.com/watch?v=cEIzncCgPsM
http://www.youtube.com/watch?v=jnodIbB9vBs
gia 1,4trieu
GÀ ZIN 100%, BAO AE SỔ VÔ GAY
SDT 01656 207 609
YAHOO: anhtai1790
ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH 1D6-3 PHÚ MỸ HƯNG- Q7-TP HCM