EM;1 Gà xám khét chân vuôn nặng 8L9 gà khoản 10 tháng
cự gà lạ chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;Call


EM;2 Gà điều lai rừng chân xanh 2 hàng trơn nặng 1kg1 gà khoản 10 tháng
cự mạnh chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;Call


EM;3 Gà điều chân xanh cẩm thạch 2 hàng trơn nặng 9L lông hình phụng vỹ
lói đá canh chặn đá chân sâu,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;Call


EM;4 Gà điều chân xanh 2 hàng trơn nặng 8L gà 12 tháng cựa chậm
lói đá canh chận đá chân sâu,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;Call


AE Nào có nhu cầu thi LH;0908607517,Nhà gần bệnh viện Q12
AE có xem tin xin cho mình chữ up nhé xin cảm ơn.