Http://Www.SimSinhVien.Net/
Lh: Hùng 0969.71.2222 – 0916.552.333
Add: Số 1, Ngõ 364 Minh Khai, HBT, HN ( Gần cầu mai động )
****
Sim lặp, lặp kép (aabb), Gánh đảo (abba) , Sảnh tiến!
0967.01.3223..............300k
0967.58.7737..............250k
09676.44434..............250k
0967.567.522..............250k
096.7997.229..............250k
0967.636.171..............250k
0967.237.399..............200k
09677.50.696..............200k
0967.365.233..............200k
0967.41.6569..............200k
0967.50.4569..............200k
0967.116.416..............200k
096.92.92.924 ..............400k
096968.0003..............250k
0969.845.012 ..............200k
096968.0012..............200k
0968.73.0357..............250k
0968.73.1001..............300k
0969.84.5005..............300k
0969.84.5115..............300k
0969.71.4884..............300k
0968.23.5544 .............. 300k
0968.32.5544 .............. 300k
0969.282220 ..............200k
0969.29.27.24..............200k*
0969.29.27.23..............200k
***
Sim tam hoa, tứ quý, năm sinh !
09.6789.0700..............400k
096.6789.003..............400k
01648.44.2222..............700k
016.4565.2222..............650k
0169.554.2222..............600k
0167.550.2222..............600k
0167.535.2222..............600k
0167.505.2222..............600k
016.74.212222..............600k
0164.373.2222..............600k
01657.012.222..............600k
0167.33.42222..............600k
01.6646.32222..............600k
0167.365.2222..............600k
01668.73.2222..............550k
01663.71.2222..............550k
01663.17.2222.............. 550k
01652.15.2222.............. 550k
01654.13.2222.............. 550k
01645.09.2222.............. 550k
01642.08.2222.............. 550k
01667.06.2222.............. 550k
01639.05.2222.............. 550k
0165.203.2222.............. 550k
01664.85.2222.............. 550k
09674.9.1979..............800k
0967.02.2006..............500k
012.22.39.33.39.............. 280k
Tất cả sim không qua trung gian, Quý khách tới lấy sim tại
Add: Số 1, Ngõ 364 Minh Khai, HBT, HN ( Gần cầu mai động )
Lh: Hùng 0969.71.2222 – 0916.552.333