Lời Đầu Mình Thân Chào Tất Cả Ae 5s Và Chúc Ae Buôn Bán Đắt Khách NHa...!
Tình Hình Là Mình Mới Lên 1 Số Gà Lai Ae Nào Cần Thì Liên Hệ .
DT : 012 699 11 699 - 09 699 11 633Long
d/c 213/2 khuông việt - phú trung - tân phú
Sau đây là hình ảnh về góc chuồng ở nhà mình bên Tân Phú Nha
1- Gà Xám Bướm Lai Mỹ 50% - Trạng 910 gram
Bo Đá : Canh Nap Bo Lớn Miệng Suốt - Gà 10 Tháng


2- Gà Khét Lai Mỹ 50% + Máu Asil - Trạng 880 Gram
Bo Đá : Nạp Dạt Bo Lớn Miệng Tốt ( Dạt Lấp Liền Nha )
Thành Tích : Win 3X ( Bao Chân Cựa )

3- Gà Vàng Bông Chân Xanh Lai 50% Kín - Trạng 1,140 Gram
Bo Đá : Nap Lùa Bo Lớn Miệng Suốt - ZIN 100%

4- Gà Xanh Que Lai Asil 50% - Trạng 1Kg
Bo Đá : Nap Chân Tốt Bo Như Gà Nòi Miệng Suốt - Zin 100%

5- Gà Xám Lai Mỹ 75% - TRạng 1,170 Gram
Bo Đá : Nạp Lùa Bo Lớn Miệng Trây - Win 2X


6- Gà Xanh Lai Asil 25% - Trang 950gram

BoĐá : Canh N
ạp dạt Bo Lớn Miệng Tốt - Zin 100%

7- Gà Chuối Vàng Lai Mỵ 25 % - Trạng 880 Gram
Bo Đá : Nap Lùa Tốc Độ Bo Lớn Miệng Suốt - Zin 100%

8- Gà Úa Lai Máu - Trạng 820 Gram
Bo Đá : Canh Nạp Dạt Bo Lớn Miệng Siết - Win 4X ( Gà Tiền )

9- Gà Điều Chân Trắng 9 Móng Đen 2 Cựa Đen ( Lai mỹ 90% ) - Trang 1,1Kg
Bo Đá : Bến Đá Khôn Gà Bo Lớn Tuỳ Theo Gà Đá ( Gà Biến Thế )
Thành Tích : WIN 5X Tiền Lớn Mùa Trước