sim nguyen kít . chưa kích . kít sim đôi
0968 466636
0968 466616
0968 466659
0968 466639
0968 466604
0968 466608
cả lô 1300k . ai quan tâm call ngọc anh 096 886 9699