call:01258828888
0982.883.993====5,5tr
0966.399.099=====4,5t
09.7337.3003=====2tr
096.221.8686=====8tr
096.223.8686=====9.5tr
096.224.8686=====8tr
096.230.8686=====7tr
096.223.8866=====9tr
096.230.8866=====7tr
096.229.8866=====8tr
096.230.33.99=====5tr
096.230.36.36====3,5tr
096.230.77.99====5tr
096.230.86.86====7tr
096.230.88.66====7tr
096.230.88.99====5tr
096.230.89.89====5tr
096.23.1111.9====3tr
096.23.2222.9====4tr
096.2299991=====4tr
096.2299993=====4tr
096.2299994=====4tr
096.2299995=====4tr
0984.03.00.88======1,9tr
096.233.23.23======3tr
096.230.11.33======900k
096.230.23.23======1,2tr
096.230.22.33======900k
096.230.33.55======950k
096.233.56.56======2,5tr
096.233.29.29======2,5tr
096.233.16.16======2,5tr
096.230.35.35======1,2tr
096.230.44.55======950k
096.230.44.66=====950k
096.230.55.66=====1,8tr
096.230.82.82======1,8tr
096.230.83.83======1,8tr
096.230.85.85======1,8tr
096.230.33.66======1,8tr
096.233.03.03======2,5tr
096.230.76.76======1,2tr
096.230.00.33======950k
096.230.00.55======950k
096.233.06.06======1,8tr
096.233.09.09======2,2tr
096.233.25.25======1,6tr
096.232.2232======950k
09.6229.8229======1,8tr
096.230.88.66======8tr
096.230.77.99======5tr
096.230.86.86======8tr
0962.29.89.89======9,5tr
0962.29.59.59======7tr
0986.29.59.59======8,5tr
096.232.99.66======2,5tr
096.232.93.93======2,5tr
096.232.92.92======2,5tr
096.2299997=====7tr
096.2299191=====2,5tr
096.224.8989======5tr
097.217.8989======5tr
096.221.8686=======8tr
096.223.8686=======8,5tr
0987.82.6886=======5,5tr
096.223.7979=======8tr
096.222.5888=======16tr
096.224.8899=======6tr
096.224.7799=======6tr
096.2222.899=======6tr
096.2222.799=======6tr
096.2222.699=======6tr
096.2222.399=======6tr
096.2222.588=======6tr
096.2222.388=======6tr
096.22.44.88.9======4tr
096.22.33.88.9=======5tr
096.2222.889========7tr
096.22.44.88.6=======6tr
0966.399.886========5tr
096.22.44.668========7tr
09.86668.098========6tr
096.3333.098========6tr
096.224.8866========8tr
096.222.2323========5tr
0969.19.19.39========6tr
096.2222.828========6tr
096.2222.566========4tr
096.2222.166========4tr
096.223.7799========8tr
0973.199939========4tr
01698.866.866=======6tr
096.22.33330========4tr
096.22.33336========5tr
096.22.33339========7tr
098.789.3339========6tr
096.223.9696========4,5tr
096.224.9696========3,5tr
0972.66.6996========5,5r
0979.68.6996========5,5tr
0962.28.28.38=======4tr
09663.99929========3tr
09663.99959========3tr
09663.99979========4,5tr
098.838.8878========8tr
0966.3999.68========5tr
0962.8866.96========3tr
0962.212.111========2,5tr
096.22.33.433========2,5tr
096.221.3399=======4,5tr
096.225.3399========5tr
096.221.2299========3tr
096.223.5656========3r
0966.222.096========2,5tr
096.22.44.669=======3tr
096.22.33.669========4tr
096.22.33.779========4tr
096.22.33.226========3tr
096.22.44.226========3tr
096.22.33.228========3tr
096.22.44.228========3tr
096.22.33.556========3tr
096.22.44.556========3tr
096.22.33.558========3tr
096.22.33.559========3tr
096.22.33.998========2,5tr
0983.44.2688========3tr
0987.82.6866========3,5tr
0983.44.6866========3,5tr
0962.079.089========2,5tr
097.33.55.386=======2,5tr
thanks các bác đã xem tin
098.678.2456======3tr
096.224.8181=====2tr
096.223.8282=====2,5tr
096.223.8282=====3tr
096.223.8383=====3tr
096.223.8585=====3tr
096.224.8585=====3tr
096.224.9090=====2tr
096.223.9090=====2,5tr
097.228.9191=====3tr
097.223.9191=====3tr
096.223.9191=====2,5tr
096.224.9191=====2,5tr
096.223.9292=====2,5tr
096.224.9292=====2,5tr
096.224.2323=====2tr
096.225.2323=====2tr
096.221.2323=====2tr
096.221.2424=====1,8tr
096.221.2525=====2tr
096.221.3131=====2tr
096.224.2626=====2,5tr
096.221.2626=====2,5tr
0962.25.26.26=====3tr
0983.12.1881======2tr
0973.389.839======2tr
098.313.1881======2,5tr
0989.31.3883=====2,5tr
0983.44.3883=====2,5tr
097.889.5885=====3,5tr
098.343.5885=====3,5tr
097.996.0990=====2tr
097.217.2929=====2,5tr
096.221.2929=====2,8tr
096.224.2929=====3tr
096.225.3535=====3tr
096.224.3535=====1,5tr
096.224.3636=====2,5tr
096.224.2299=====2,5tr
096.225.1166=====2,5tr
096.221.2266=====3tr
096.224.5656=====3tr
0985.43.5959======2,5tr
096.224.1199=====2tr
0977.06.16.86=====4tr
096.2344.789=====2,5tr
096.222.4789=====2,8tr
09.6223.8223======2tr
096.223.9393======2,8tr
096.224.9393======2,5tr
098.343.9009======2tr
098.336.3113======2tr
0983.155.115======2,5tr
097778.6116======2,5tr
0983.12.8118=====2,5tr
096.23.44668=====3tr
097.8899.468======4tr
09.66399.468======2,5tr
096.2222.133======2,5tr
096.2222.033======2,5tr
096.22.33.881======1,8tr
096.223.9966=======2,5tr
09.66399.386======2,5tr
096.2252255=======3tr
096.221.2255======2,5tr
096.224.3366======2,5tr
096.225.3366======2,8tr
096.221.3366=======2,5tr
096.224.5566=======2,5tr
096.223.5566=======3tr
096.2344.688=======3tr
0.969.191.393======2,5tr
096.222.0550=======2,5tr
097.33.81886======3,5tr
096.8383.444======1,7tr
0983.155.444=======2,2tr
098.3436.444=======2tr
096.220.0202======2,5tr
0983.11.3003======2tr
0987.55.3003======1,8tr
0983.44.3223======2tr
09.66668.233======2tr
096.221.2233======2tr
098.32.91119=====2,5tr
096.224.2266=====2,5tr
098.789.3779======2tr
09889.23469======3tr
0978.311186======2,5tr
097.36.11186=====2,5tr
0968.505.989=====2,5tr
0976.008.188=====2tr
0978.29.1998======3,5tr
0966.23.1998======3,5tr
016.6678.6678=====3tr
có chút lộc lá cho các bác
lh:thắng===01258828888
thanks các bác đã xem tin

*
*
*
*
*
*