gà bị công an bắt hết dọn chuồng dọn bội còn em nó tụng tang treo lên không thấy . mạng lớn nha ae
gà nòi xanh lai 75 phá hình bớt rồi nha ae gà 14 tháng lông mới tinh bao xì lông gà cựa hỗn, 2kg3 2x 5 -5 cái thứ 2 đá cách đây 1 tuần gà gần lành tang lành mài rồi . gà bao sổ cho ae vừa lòng , nết đá tránh né tạt vô khôn gà păng chân vào ngực ngực vào gay tray trét . ae đem gà qua sổ sẽ thấy .
giá : 2 triệu có call có fix.
gà peru nhập 1 cặp trống mái . trống 2kg5 mái 2kg4.


điện thoại cùi bắp nên hình ảnh hạn chế ở ngoài Ao gọi là có thấy là thèm nhìn là ghiền
giá : 22 triệu
call: 0902702743 quận tân phú.

uy tín là vàng. ae ghé qua cho xin chữ up mình trã lễ sau.