Thân chào ae mình dang có môt vài em gà tre lai mÿ ,mÿ rāc muôn chia lai cho ae làm giông nêu ae nào có nhu cäu thì liên hê mình nha hiên mình gà chuói chân xanh 1kg gà zin nha 100% [IMG][/IMG]
và môt sô gà khác nüa nhü asil lai mÿ nha có cå gà Peru tre nüa nha Mai môt mình sė up hình Sao nha nêu ae nào cän thì alo cho mình nha (0933888254 gäp phong)dia chi duong lê vān lüöng q7