nay mình mới lên được vài e. up lên cho ae vô xem và tham khảo và hợp nhãn e nào có gì alo mình sẽ cho ae biết thêm chi tiết nhiều về e no hơn nha(thankyou)
ĐC: cầu vượt tân thới hiệp, ngay metro (quận 12)...
CALL:0937092969 GẶP TÙNG...?
MS1: GÀ CHUỐI GẤM MỒNG DÂU, CHÂN XANH, LÔNG MÃ RƠI 970GAM LAI 50%...


MS2: GÀ CHUỐI GẤM BÔNG LÔNG MÃ RƠI, MỒNG DÂU ĐỨNG CHÂN XANH, ĐUÔI LAO 930GAM LAI 50%...


MS3: GÀ QUE ĐEN MỒNG LÁ, TÍCH TRẮNG CHÂN XANH 980GAM E NÀY CÓ MÁU MỸ LAI PERU NHA...


MS4: GÀ CHUỐI LỬA MỒNG DÂU ĐỨNG, CHÂN VÀNG NGHỆ TÍCH TRẮNG 1KG LAI 50% E NÀY ĂN 2 WIN...


MS5: GÀ CHUỐI VÀNG MỒNG TRÍCH,TÍCH TRẮNG, CHÂN VÀNG THAO 900GAM LAI 35%...


MS6: GÀ ĐỀU VÀNG MỒNG LÁ, CHÂN VÀNG ĐIỂM, 8 MÓNG ĐEN, MẶT DA CÓC 1KG0,80GAM LAI 35% E NÀY RA CỰA CHẬM...

MS7: GÀ CHUỐI VÀNG BÔNG MỒNG TRÍCH, CHÂN XANH DA CAM 980GAM ĐUÔI LAO LAI 25%...


MS8: GÀ CHUỐI VÀNG MỒNG CHẬP, CHÂN TRẮNG HỒNG SA 1KG0,80GAM LAI 50% E NÀY ĂN 1 WIN NHA...


MS9: GÀ CHUỐI ĐEN MỒNG TRÍCH, CHÂN VÀNG NGHỆ 8 MÓNG ĐEN 1KG150GAM E NÀY NÒI ĐẺN CŨNG MỚI ĂN 1 WIN LUÔN NHA...


MS10: GÀ CHUỐI LỬA MỒNG TRÍCH, CHÂN VÀNG THAO 8 MÓNG ĐEN 820GAM LAI 25% E NÀY ĂN 1 WIN NHA...


MS​11: GÀ CHUỐI VÀNG MỒNG LÁ, CHÂN VÀNG NGHỆ, ĐUÔI LAO 880GAM LAI 35% EM NÀY ĂN 1 WIN NHA...