chao ae nay mjh moj len may con ga mjh hnk thich noj nhju ae cu xem ga roi danh gia alo 0947857837 gap ty de bjt ro hon MOG LAM WEN TAT CA AE
S0 1 GA 1K1 GA COP WIN 9 DA TOC DO SAI KUA GIA CALL

S02 9L4 WIN 9 DA AN 1 CAI O GIA KIEM 1 CAI O BEN CAM GIA CALL


S03 9L WIN 4 DA DAN NAP VO GAY RAT TOT GIA CALL

S04 8L6 WIN 1 DA TOC DO GIA CALL

S05 WIN 3 9L CON NAY DA TOC DO BJT SAJ KUA DAC BJET CON NAY CANH DAT RAT TOT

SO6 CHUOI LAI PERU MY 8L2 WIN 16 DO THONG KHONG BAN NEU AE NAO THJT THJ CALL CN NAY CO HUYEN TRAM LIEN GIAP KUA LUN NHA SAJ KUA DA SO LA CHET