Chào mào huế 3 mùa . tướng trung chim , mào đinh hơi lân , chơi cúp cầu , chơi cánh nhìu, giá 3tr
Chim nhu clip .(chim nhà không có chim dữ nên chơi chưa hết khả năng).
http://www.youtube.com/watch?v=2bXKO...ature=youtu.be
Chào mào 2 mùa đang thay lông mùa 3 bị lỗi 1 đầu ngón chân nhưng không ãnh hưỡng đến chim, to con , mồng đinh, đang rớt lông bán luôn 1tr5.
Ai cần liên hệ 0975033253. xem chim tại quận 4