0964.035.123
0964.385.123
0964.095.234
0964.359.234
+++++++++
4sim = 1000k
(no fix) chỉ nhận chốt
Sim ngkit để mãi mãi
Mua Call: 0988.182.281
Tháng mới chúc ae mua may bán đắt !