:P

0967.898.222
09.6789.8222

san bằng tất cả - PHÁT mãi mãi mãi
giá 1800k

0967.727222 = 1500k

0966.3579.86 = 1600k


sim nguyên kit mãi mãi

Ae kết call em 0909.03.9999 - 0969.987789