bác nào có 6886 cho e con e báo khách vs ạ, giá càng mềm càng tốt. liên hệ chữ kí e ạ. thanks all