Có con mobi của ông bạn nhờ bán hộ. Sim trả trước, đang dùng.

Số : 093 248 1368

Giá : 1.000.000đ (1 củ or 1 triệu ). Giá đã fix, miễn mặc cả dưới mọi hình thức.

Liên hệ : Trực tiếp số bán