Cam Kết 300k/Tháng/18Thang.
Mỗi Tháng Được Hưởng Free 700p Gọi Nội Mạng.

O974.O23.O23 -3.2Tr =>2.8Tr
O969.O94.O94
-2.8Tr =>2.5Tr


Hỗ Trợ Vào Tên Chính Chủ Toàn Quốc.

Liên hệ: 09.6688.1078 - 09.24h.168.179