cần bán 1 bé samoyed đực gần 1 tuổi hơn , sức khỏe ổn định.... lông lá tốt
Biết làm trò ( bắt tay , nằm , ngồi,, lụm đồ ) ... có sổ tiêm phòng

hoan nghênh các bạn qua chơi giao lưu

liên hệ : 0939111000 gia 12tr ( Long ) 203/6 Huynh van nghe Q.TB HCM