Mùng 1 phá giá cả cặp: 097.68.37.888 + 096 511 5111 = 5.5t
Giá chuẩn không fix không mặc cả. Chỉ bán giá này trong ngày mùng 1!!!
Call: 01676.999.666 - 0916.395.395 nhanh còn kịp
$-)