Tình hình vào mùa thay lông nên thanh lý bớt 2 em chào mào gốc bổi lên ko biết vùng nào được 4 tháng lồng . Chim móng mỏ đầy đủ ko tật lỗi , chim siêng miệng , tướng trung chim . Nay cho 2 em ra đi giá 300k/ em ( bắt cả 2 sẽ có giá tốt )
Đt : 01274448333 ( call or sms )
Nợ hình sẽ up trong thời gian sớm nhất .