Cần bán một cặp lửa:
Trống: đuôi khoảng 17cm hót cả ngày, 2 mùa.
Mái: hót cả ngày, dạn chim.
Giá: 1,5 triệu/ cặp (luôn lồng).
LH: 0903.622533 ( Huy)