Hàng Víp Độc Nhất Vô Nhị

0963.02.1102 -1.8tr
(Không Nhì - Nhất Nhất Không Nhì)

Bao Đóng Nguyên Kít Full Time.

L/H: 09.6688.1078 - 09.24h.168.179