Phá Giá Lớn Nhất Từ Trước Đến Nay!
Phá Giá Bán Lẻ Chỉ Trong 2 Tiếng Bắt Đầu Từ 12h40.

Tất Cả Đều Là Trả Trước
Hỗ Trợ Vào Tên Chính Chủ Cho Khách Hàng.
Đồng Giá 850k/sim.(MMC)
0925.350.350
0923.394.394
0923.401.401
0923.402.402
0923.403.403
0923.406.406
0923.408.408
0923.409.409
0923.410.410
0923.412.412
0923.470.470
0923.471.471
0923.472.472
0923.374.374
0923.376.376
0923.413.413
0925.964.964
0923.415.415
0923.527.527
0927.073.073
0923.530.530
0923.531.531
0925.346.346
0925.351.351
0925.354.354
0925.670.670
0925.671.671
0925.673.673
0925.674.674
0925.684.684
0927.084.084
0927.083.083
0927.082.082
0927.075.075
0927.074.074
0927.065.065

Hỗ Trợ Vào Tên Chính Chủ Toàn Quốc.
Liên Hệ 24/24:
09.6688.1078 - 09.24h.168.179
Những Sim Đã Bán
0923.375.375 Xong
0927.064.064 Xong
0925.672.672 Xong
0925.690.690 Xong
0925.691.691 Xong
0925.965.965 Xong
0927.085.085 Xong
0927.071.071 Xong
.....................