Up phụ!
MS3: Gà lai trên 35% lai kín, Gà cao ráo cặp cán nhỏ xíu vảy mõng AE nhìn là biết.
Gà nặng 1kg080 trạng 1kg1, chân 2 hàng trơn sạch sẽ, đá bo như gà mỹ, nạp tùng cao chân, ra đòn là quyết định, bổn này lỳ, cựa nín, đá tiền lớn.Gà đứng tướng gọt mưa
Thành tích: chưa xuống lông, chưa đá bao zin 100%, bao xổ
Giá: 800k (nofix)

Click vào đây để xem ảnh đúng kích thướcMS4: Gà chuối lai máu chân xanh, nặng 1kg
mồng dâu nhỏ, mặt zữ, hai hàng trơn
thành tích: chưa xuống lông chưa đá, bao zin , bao xổ
nuôi 1 tuần nũa là sút được
Giá: 800k( nofix)


01678222722