Bán số điện thoại : (04).36.22.8888 giá 50 triệu, chuyển dịch theo yêu cầu, gọi cố định miễn phí, gọi di động dưới 10 phút không mất tiền.
Liên hệ : (04).36.22.8888