MS1 MAI 6 THANG HIỆN 500G NẾU ĐẺ MAX 700G GÀ LAI 50% MỸ NHA AE HÌNH LÔNG MẶT MỎ KHỎI CHÊ RẤT CAO VÀ TỐT GÀ CHÂN NHỎ NHƯ ỐNG HÚT GÀ KHÉT CHÂN XANH AE VỀ CẢN KKHOI3 CHÊ VÌ LÀ GÀ NHÀ NÊN MÌNH BÁN RẺ GIÁ EM NÓ 300K
MS2 GÀ MÁI LAI 75% GÀ ĐIỀU CHÂN XANH LÁ DÁNG HÌNH CỰC ĐẸP CAO NHƯ SIÊU MẪU GÀ 7 THÁNG ĐUÔI BEN ĐỨNG NHA AE GÀ ĐÃ KÊU Ổ DẤT RỒI NHA EM NÓ 700G MAX 750G GÀ ĐẺ LỨA ĐẦU GIÁ EM NÓ 450K
MS3 MÁI LAI 50% GÀ MỚI RỚT HỘT NHA AE DÁNG NGƯỜI MẪU CHAN CỰC NHỎ VẢY NHƯ DÁN VÀO NHA EM NÓ 800G AE VỀ ĐƯA TRỐNG VÀO LÀ CẢN OK GIÁ EM NÓ 500K
AE CÓ THÀNH Ý ALO CHO MÌNH NHA
NẾU AE Ở XA MÌNH FIX XĂNG CHO
Đ/C 1107/32 PHẠM THẾ HIỂN Q8
SDT 01639073847 PHÚC NHA
THANKS AE ĐI NGANG UP DÙM MÌNH NHA TRẢ LỄ 100%