Mình cần thanh lý 3 chú họa mi hót, 1 con 2 mùa rưỡi = 2tr5 2 con 2 mùa = 2tr, và 1 cái lồng Mr.Tuất đã len nước giá 1tr (bán chim truoc, ban long sau). vì ko biết post hình, cho no cai hinh, dt : 62972711 gap Châu