cần bán 1 số gà như sau giá sinh viên cho ae dể chơi
ai cần alo số 0988 690 744
gd tại trạm thu phí an sương an lạc gần ngã 4 gò mây alo mình ra đón

gà điều 2k6 chân trắng ngà có vảy hàm lông , bớt xanh ngay chân, gà lai
gia:850k
[/IMG]
ga chuối chân xanh 2k5 chân 2 hàng chơn gà lai
giá 900k

nhà còn nhiều gà tre, và nồi úp không kịp ae qua xem
đồng giá 500k 1 con