thanks lý 9tr9/1sim

bán cả 5 sim
call:0988484888
( cái giá có thể chưa ai nghĩ tới )

964025555

964035555

964105555

964215555

964175555