SMS:1 gà điều lai 25,mong nga,tich phan,win 5 mới rớt lại,gà thua ối xiu,bo đá nạp lùa tốc độ...trang 9l8...cặp cán như cay dua,dang cao nhu cây dừa...

gia:350k nofix (sms)

SMS:2 gà điều asil lai mỹ,trắng 1k1 cao ráo,cặp cán như cây dua,mat may nho xiu,đang đi lông gần xong,bo da:canh nạp tốc độ đá chân đau,xung như quỷ,gà zin chưa đá nha ae,có dầu cua tặng lun con gà cho ae về ăn thịt....

giá 500k (fix đúng tiền xăng)ở ngoài gà đẹp hơn nhiều
mình tên tâm ở q5 ae chạy tới trước cổng bv an bình call mình ra đón,call:01285493194
gà có sao nói dzay,thua nói thua,chua đa nói chưa đa,