sim trả trước nguyên kit
0964.85.85.85 giá 30 triệu
(lộc bốn mùa,giàu có cả năm)
hay là anh em vĩnh long,sinh năm 85 vào ngâm cứu xem nào
giá có giảm