Sim 3G Mobifone :
Loại 1 : + 500mb/tháng trong 12 tháng * mỗi tháng nạp 10k * Giá 33k - Lẻ thì 45k/s
Loại 2 : + 1.7Gb/ tháng trong 12 tháng . Giá 85k - Lẻ thì 140k/s
Loại 3 : + 4.5Gb/ tháng trong 15 tháng . Giá 180k - Lẻ thì 240k/s
Giá trên là giá buôn tính từ 20 cái .