0.986.799.739
0.986.7997.39
o-+@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-o-+

Mình cần đổi sim lục 6 hay đuôi 246.357 11 số mạng VT hay Mobi đều được.Gía em này ra đi là 2tr nhé,có gì sms cho mình