mình tìm 091*999 khong dính 4.7 sim cho khách. tim trên web nhiểu số đã bán. gọi điện kiểm tra cũng đển nản. toàn số bán rồi đến chán

vậy anh em có sô bào giúp nhé. thanks anh em

anh em nhắn số cho gia thu vè luôn giúp mình nhé
thanks anh em nhiều