Tình hình là trưa nay vào khoảng 14h 30 ngày 8/82013 em có mất 1 xe máy PS mang biển kiểm soát 16N5 6886.SM E-6007561.là xe mới mua lại của thằng bạn xe mầu xang nhạt .do vậy em nhờ ace ssc thưởng 10 triệu cho ai phát hiện tung tích chiếc xe ở đâu xin thông báo kịp thời cho em Thượng hp hotline .0989161615
Add:
yh:thuonghp_0989161615
Hotline:
0989161615 or 0316639999