Cần tìm 1 hoặc 2 em gà bể hoặc xác gà đá thua về hầm xã đãi ae nhậu chơi.
Ae nào có cần bán thì lh e cái nha ^^
0938.24.25.33 Bé
Quận Thủ đức nha ae hoặc đâu gần gần cũng được.
Thanks all :X