1: trống mỹ rặc nọc điều chân xanh nặng 1k1 gà khoảng 13 tháng GIÁ: 3 TRIỆU 2: trống tre 50 mỹ 50 asil 6 tháng rưỡi max trang 1k1 GIÁ: 1TRIỆU 400K 3: trống tre 50 mỹ 50 asil 6 tháng rưỡi max trạng 1k1 GIÁ: 1 TRIỆU 400K 3: trống tre 50 mỹ 50 asil 6 tháng max trạng 1k1 GIÁ: 1 TRIỆU 200K

4: mái mỹ nọc đen nặng 900g đang đẻ lứa 3 bổn tốt đẻ sai GIÁ : 1 TRIỆU 5: mái mỹ điều nọc chân xanh bổn tốt nặng 850g đang đẻ lứa 2 GIÁ: 1 TRIỆU 500K

6: mái mỹ điều nọc chân xanh nặng 800g đang đẻ lứa 2 GIÁ: 1 TRIỆU 500k
7: mái mỹ lai asil 6 tháng rưỡi gần đẻ max trạng 800,900g GIÁ: 800K


AE LH SDT: 0937942879 MÌNH Ở 59/2 NGUYỄN THÔNG Q3 (NGAY NGÃ 3 KỲ ĐỒNG NGUYỄN THÔNG) AE UP PHỤ MÌNH MÌNH UP LẠI CHO AE THANK AE