noi cho cac ae nghe la do nha minh co san vuon rong rai thoang mat nên chim hot ve rât nhieu toan chim hay nhu chao mao,hoa mi,lưa,than deu co,ve nhieu nhung đánh đc vai em thoi,con lai quá trân nen k đanh đc va muon chia lai cho cac ae biet choi đe co gia tri con chim hon minh,ma noi that chim moi bât đc tha vao long la hot lien,ae nao đam me mua giup minh nha,minh o Q12, gân câu bên phân ,toi đo đt cho minh qua sô 0989949058 găp cuong