Liên hệ: 01286678968 (Biên Hòa, Đồng Nai).
- Đặc điểm: chó đực, màu sắc vàng, mặt nạ đen rất đẹp, xoáy kiếm dài, tai ke, đốm lưỡi, chân màng, đuôi vót cần câu ngay giữa lưng, đặc biệt rất khôn lanh va thân thiện người, khoảng 2,5 tháng tuổi.

Liên hệ: 01286678968 (Biên Hòa, Đồng Nai).
- Cặp chó Phú Quốc con không xoáy, bố mẹ có xoáy, đen tuyền, đă biết ăn tốt, 1,5 tháng tuổi.
Giá bán: 250ngàn/1con.