Phú Quốc Vện đực 3.5 tháng 8kg vện lửa xoáy kiếm đốm lưỡi hàng đảo về lông sát cứng mịn
liên hệ Linh 0985 609 401
ĐC ngay cầu Phú Long Q12 tp HCM (Cầu Phú Long từ Q12 qua Lái Thiêu)