mình có 7 con gà mái tre cân nặng từ 500g - 700g , tất cả đều là gà màu điều , giá bán 150k/1 con có fix .
ai mua liên hệ sdt : 0902844566