AE có tứ 7 của mobi ỏ vina nt Khoa nhé. Thanks 0989798798