Ae kết alo
TÂM Thủ Đức: 0909.03.9999 - 0969.987789

Toàn bộ nano sim, NK mãi mãi
Ae nhặt mái thoải ạ $-)

0967.621.333

0967.625.333
0967.69.1333
0964.69.1333
0967.310.333
0967.295.333
0964.83.7333
0964.83.2333
0964.83.1333
0964.93.1333
0964.915.333
0967.305.333
0964.850.333
0967.290.333
0967.291.333
0966.750.333
0967.750.333
0967.527.333
0966.071.333
0967.720.333
0967.721.333
09678.50.333
0965.071.333
0964.810.333

Đồng giá 1333k/sim.
Ae mua số lượng pm có giá cực tốt

THANKS ALL!!!