Anh em có hàng SMS gium Hào với nhé,tìm giúp cho đứa em,kinh tế hạn hẹp nên nó ko mua luôn được mà phải dùng cam kết...hic...