tìm nhà cho 2 e vện đưc.................................
liên hệ 01234566670 luân
địa chỉ 59/49 tân hoà đông p14 q6 hcm
e1:vện lửa đực 5 tháng....................... lươĩ đốm,xoáy dài ,taike,dáng đẹp.......e 2:/vện đực 11 tháng,taike,lươĩ đốm,xoáy dài.............................................. .....