Đang cần chút vốn làm ăn nên bán cặp gà peru.AE nào hợp nhãn thì rước về nhà mới .
Gà bổn của trại THUẬn Phát,Mua về 3 em mà chết một e rồi.
Giá : 5tr5 1 cặp ( không bán lẻ ),Gà mái peru lai mỹ,trống là gà rặcSDT 01247723379 Minh
24/2 kp5 Tân Mai,Biên hòa-Đồng Nai ( gần ngã 3 vũng tàu )