em này là cha peru rặc 3kg3+ mẹ mỹ rặc 2kg , em đổ được 8 con chết hết 5 con còn lại ba con 1 trống + 2 mái, em này được 5 tháng tuổi , dáng cao ráo, hiện 1kg9 hết trạng khoảng 2kg8, hay 2kg9 chưa biết gái,chưa cự, giá ra đi 5tr
[IMG] [/IMG]