Cần bán bầy hamster tuần tuổi gồm 20 pé
giá ra đi của các pé

Sóc, đen 20k/pé
Albino, Trà sữa, Socola 40k/pé
Trà sữa win 50k/pé

Địa chỉ rước pé 159/88 Hà Tôn Quyền, P4, Q11
Chỉ đường đi