[IMG]góc mai này dã ghép giảo tân châu dc 2 mùa ...hoành gốc 60cm chiều cao 2m,vót dọt rất dep...lh:01664622456 dc gần cầu giồng ong tố quạn 2
giá bán =7tr[/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]