sim trả trước
0964.85.85.85=30 triệu
nguyên kit
giá có giảm