lô cùi :

0965.915.222 + 0965.258.168 + 0972.19.1881 + 0965.38.8118 = 1500k

chỉ nhận chuyển tiền